De Vlonder gewoon bijzonder

Aanmelden

Afspraak maken
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Suzette Brants voor kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit kan via 0413-332323 of DeVlonder@kiemuden.nl

Open dagen
(Deze zijn voor schooljaar 2016-2017 nog niet bekend.)

Aanmelden van nieuwe kleuters
U kunt uw kind(eren) inschrijven via een aanmeldformulier. Aanmelden kan het hele jaar, maar het liefst als kinderen net 3 jaar geworden zijn. Na het ontvangen van het aanmeldformulier krijgt u een bevestiging van inschrijving. Twee maanden voor u kind vier jaar wordt, maken we afspraken voor wenmomenten in de klas en het invullen van een intakeformulier. We zoeken naar de meest passende overgang naar het basisonderwijs. We streven er naar dat kinderen zich snel op hun gemak voelen, nieuwsgierig kunnen zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben. Dat is de basis voor verdere ontwikkeling.  

Aanmelden kinderen van andere basisschool (zij-instromers)
We stemmen met ouders af over eventuele plaatsing. Voor de definitieve plaatsing neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst. Het is voor belangrijk om te weten hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en een optimale ontwikkeling voort te zetten.

Aanmelden van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeftes
Als er meer of specifieke zorg nodig is, spreken we met u graag in openheid de mogelijkheden door. In de eerste plaats zullen we op zoek gaan naar ondersteuningsmogelijkheden binnen school. Soms is er extra ondersteuning nodig omdat middelen of de mogelijkheden hiervoor bij school ontbreken. Dan kan er mogelijk een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. 

Voor het aanmelden van uw kind vindt u hier het Aanmeldformulier

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
22 november -  Week mediawijsheid
22 november -  VlonderVaria
22 november -  Techniek 7-8
23 november -  Week mediawijsheid
23 november -  Rapportagemoment 3 t/m 8
Jaaragenda >

Foto

schoolreis Duinoord (32) schoolreis Duinoord (30)
schoolreis Duinoord (31) schoolreis Duinoord (29)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links